Gizlilik Bildirimi

Nivea Beiersdorf Turkey Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“NIVEA”) veya bağlı şirketleri, gizliliğe son derece özen göstermektedir ve bu konuda bilgilerin istismar edilmemesi ve güvenli tutulması için gerekli idari ve teknik tüm önlemleri almaya gayret etmektedir. Ziyaretçiler tarafından bu site ve yarışma kapsamında sunulması ile toplayacağı kimlik bilgileri, elektronik posta adresi, ikamet adresi, telefon numarası ve sair kişisel bilgileri üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan C-Level (CareExpertLevel) için her yıl, Beiersdorf çatısı altında yer alan markalardan ana sponsor olacak bir marka belirlenecektir. Bu marka için yaratıcı bir 360 derece iletişim kampanyası isteniyor.
Bu süreçte bir ürünün ön plana çıkarılması fikrinden itibaren tüm aşamaları ve bir kampanya fikri oluşturmayı ve pazarlamayı, tüm bunları bir takım çalışmasıyla ortaya koyup sunabilmeyi deneyimlemenizi amaçlıyoruz.

NIVEA veya bağlı şirketleri, kişisel bilgileri yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde iletişim kurmak, elektronik posta ile bildirimler göndermek, yarışma kapsamındaki her türlü değişiklik, netice ve güncellemeyi bildirmek ve ödül ve sair ikramiyeleri teslim etmek amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (c) özleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle işlenmesinin gerekli olması, (e) Kişisel Verinin tarafınızca alenileştirilmiş olması, (f) bir hakkın tesisi, için işlenmesinin zorunlu olması, (g) NIVEA’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanacaktır

Kişisel verilere, adli veya idari makamların kararları gereği veya yasal süreçler gereği yazılı olarak talep edilmesini takiben üçüncü taraflara açıklanması hali istisna olmak üzere sadece NIVEA veya bağlı şirketlerinin yetkili personeli ve gizlilik yükümlülüğü altındaki bağımsız hizmet sağlayıcılar yürürlükteki mevzuatın mümkün kıldığı ölçüde erişim sağlayabilirler. NIVEA ve bağlı şirketleri her halükarda, kişisel bilgilere erişmesi gereken minimum sayıda personeli görevlendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NIVEA veya bağlı şirketleri, kişisel bilgileri ifşa etmeden faaliyetlerini iyileştirmek amacıyla istatistiksel veriler üretebilir ve bu istatistiksel verilere ilişkin bütün haklar NIVEA veya bağlı şirketlerinin mülkiyetindedir.

C-Level(CareExpertLevel) adlı yarışma kapsamında elektronik ortamda veya başkaca yollarla Şirketimize iletilen Kişisel Verileriniz, tamamen veya kısmen ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla; her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır. C-Level(CareExpertLevel) adlı yarışma kapsamında kimlik bilgisi, özgeçmiş ve iletişim bilgileri, C-Level(CareExpertLevel) dan ibaret Kişisel Verileriniz işlenecek ve gerekli olduğu süre kadar saklanacaktır.

NIVEA veya bağlı şirketleri, bu sitedeki linkler aracılığıyla erişim sağlayacağınız üçüncü taraflara ait sitelerin gizlilik ilkeleri ve veri koruma standartları hakkında herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır ve bu doğrultuda sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, erişim sağladığınız sitelerin gizlilik ilkelerini ve veri koruma standartlarını incelemeniz tavsiye edilir. İşbu Gizlilik Bildirimi herhangi bir dönemde NIVEA tarafından değiştirebilir.