Katılım Koşulları

C-level(CareExpertLevel) PROJE YARIŞMASI
KATILIM KOŞULLARI
C-level (CareExpertLevel) adlı Proje Yarışması (“Yarışma”) Etiler Mah. Cengiz Topel Cad. No:39/1 Etiler Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Nivea Beiersdorf Turkey Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Nivea”) tarafından düzenlenmekte olup işbu C-level(CareExpertLevel) Proje Yarışması Katılım Koşulları Katılım Koşulları (“Katılım Koşulları”) 18 yaşını doldurmuş ve gerekli şartları taşıyan gerçek kişi katılımcıların Yarışma’dan faydalanma hakkı elde etmelerine ilişkindir. Yarışma aşağıdaki koşulları kapsar ve katılımcılar Yarışma’ya katılmadan evvel bu koşulları eksiksiz okuyup, kabul ettikleri takdirde Yarışma’ya katılabilir. Bu halde, katılımcılar, Yarışma’ya katılım başvurusunda bulunmak ile birlikte aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılır. Katılımcıların, işbu Katılım Koşullarının herhangi birine veya burada belirtilen sürelere uymamaları, eksik bilgi ve belge ibraz etmeleri veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları halinde, yapılan başvurular geçersiz sayılır ve bu halde katılımcılar Yarışma’dan faydalanamazlar ve kendilerine ilave bir hak tanınmaz.

1) Başvurular, 09.12.2019 tarihinden itibaren 24.01.2020 tarihine (saat 23:59) kadar www.careexpertlevel.com internet sitesi üzerinden işbu Katılım Koşulları’na uygun olarak yapılacaktır. Katılımcılar, işbu Katılım Koşulları’na uygun olarak başvuruda bulunmaları şartı ile Yarışma’dan faydalanma hakkına sahip olacaktır.
2) Katılımcıların, Yarışma’ya katılmadan önce, işbu Katılım Koşulları’nı, Gizlilik Bildirimi’ni, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni’ni ve Telif Haklarına İlişkin Muvafakatname’yi okumaları ve kabul etmeleri ile birlikte Yarışma şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Katılımcıların kendilerinden istenilen bilgilerin tamamını veya bir kısmını eksik veya gerçeğe aykırı doldurmaları halinde, Yarışma katılım başvuruları geçersiz sayılacak ve katılımcılar Yarışma’ya katılım haklarını kaybedeceklerdir. Şüpheye mahal vermemek adına, geçersiz sayılan bir başvuru sonucu kazanılan ödüller başvurunun aykırılığının tespiti ile geçersiz olacak ve dağıtılmayacaktır.
3) Yarışma süresinin sona ermesinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez ve bu şekilde başvuruda bulunan katılımcılar Yarışma’dan faydalanamazlar.
4) Katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kurumlarında (Üniversiteler) Lisans seviyesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 3 (üç) kişilik proje takımları (“Proje Takımı/ları”) kurarak Yarışma’ya katılabileceklerdir.
5) Ön lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin ve 18 yaşından küçüklerin ve bu kişilerin bulundukları Proje Takımları’nın Yarışma’ya katılım başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu kişiler Yarışma’ya katılmış ve kazanmış olsalar da ödülleri verilmez.
6) Yarışma’ya katılım ücretsizdir.
7) Yarışma kapsamında birinci aşamada, başvurular ile birlikte Proje Takımları tarafından Nivea ürünlerine ilişkin pazarlama alanında geliştirilen özgün, yenilikçi ve yaratıcı kampanya fikirlerini içeren projeler, www.careexpertlevel.com web sitesi üzerinden son başvuru tarihi olan 24.01.2020 tarihine dek yüklenecektir. 31.01.2020 tarihine kadar başvurular ile birlikte sunulan projeler Nivea İnsan Kaynakları ve Pazarlama Departmanı tarafından değerlendirilecek ve yarı finale kalan 30 (otuz) Proje Takımı belirlenecektir.
8) Yarışma kapsamında ikinci aşamada, yarı finale kalan 30 (otuz) Proje Takımı’nın 14.02.2020 tarihine kadar ek proje sunmaları gerekecektir. 30 (otuz) Proje Takımı’nın sunmuş olduğu ek projeler Nivea İnsan Kaynakları ve Pazarlama Departmanı tarafından 18.02.2020 tarihine kadar değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda en iyi 10 (on) Proje Takımı finalist olarak belirlenecek ve duyurulacaktır.
9) Finalist 10 (on) Proje Takımı, 16.03.2020 tarihinde jüri üyelerine sunum yapacak ve sunumların yaratıcılık, özgünlük ve yenilikçilik kriterleri ile değerlendirilmesi neticesinde bu Proje Takımları arasından Yarışma’nın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecek ve aynı gün duyurulacaktır.
10) Yarışma’yı; birincilikle tamamlayan Proje Takımı’na Nivea bünyesinde staj imkânı ve 12.000 TL para ödülü, ikincilikle tamamlayan Proje Takımı’na Apple Watch ve 6.000 TL para ödülü ve üçüncülükle tamamlayan Proje Takımı’na Apple AirPods ve 3.000 TL para ödülü verilecektir. Başarılı Proje Takımları’na verilecek para ödülleri, 3’e (üçe) bölünerek Proje Takımı üyelerine dağıtılır. Staj imkanı ve Apple Watch ve Apple AirPods ödülleri ise hak eden Proje Takımı üyelerinin her birine ayrı ayrı verilir.
11) Katılımcılar, Yarışma kapsamında farklı Proje takımlarında yer alamaz. Her bir katılımcı en fazla 1 (bir) Proje Takımı’nda bulunabilir. 1’den (birden) fazla Proje Takımı’nda bulunan katılımcıların ve bulundukları Proje Takımları’nın başvuruları kabul edilmez, Yarışma’ya katılmış ve kazanmış olsalar da ödülleri verilmez.
12) Katılımcılar, Yarışma sonucunda verilecek olan ödüllerden kaynaklanacak hiçbir zarar ve ziyandan, ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yaratacak halden Nivea’nın sorumluluğu olmadığını bilerek ve bu hususu kabul ederek Yarışma’ya katıldığını bu konularda Nivea’yı ve gayrikabili rücu ibra ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
13) Katılımcılar, Yarışma’ya katılım esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek herhangi bir sorundan, kendilerinin her türlü ihmal ve kusurlarından kaynaklanabilecek maddi, manevi, bedeni bir zarar veya ziyandan, çalıntı eşyadan, herhangi bir kaza veya benzeri bir zarar görmesinden dolayı doğrudan veya dolaylı olarak Nivea’yı sorumlu tutamaz. Katılımcılar bu halde, Nivea’dan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt ederler.
14) Yarışma şartlarına uymayan bir durum tespit edildiğinde, Nivea söz konusu ödülleri ve Proje Takımı’nın Yarışma’ya katılımını kayıtsız şartsız iptal etme hakkını saklı tutar. Bu halde, Yarışma’nın kazananları belirlenmiş ve bu kişilere Yarışma’yı kazandığına dair bilgi verilmiş olsa dahi, kişiler bu Nivea’dan herhangi bir tazminat veya sair ödeme talep etmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
15) İşbu Katılım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup işbu Katılım Koşulları’na ilişkin olarak doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
16) Nivea her zaman Yarışma’yı durdurma, değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.
17) Yarışma kapsamında kazanılan ödüller nakde çevrilemez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.
18) Yarışma’ya katılım gösterecek kişiler Yarışma’ya yalnızca kendi adlarına katılabilirler. Başka bir gerçek kişi adına Yarışma’ya katılım sağlanması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır, hiçbir koşulda ödül verilmeyecektir.
19) Katılımcılar, Yarışma detaylarına ve bilgilerine www.careexpertlevel.com üzerinden ulaşabilir ve soru ve taleplerini info@careexpertlevel.com adresine e-posta ile yöneltebilirler.
areExpertLevel) adlı yarışma kapsamında elektronik ortamda veya başkaca yollarla Şirketimize iletilen Kişisel Verileriniz, tamamen veya kısmen ve otomatik veya otomatik olmayan yollarla; her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamda, gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır. C-Level(CareExpertLevel) adlı yarışma kapsamında kimlik bilgisi, özgeçmiş ve iletişim bilgileri, C-Level(CareExpertLevel) dan ibaret Kişisel Verileriniz işlenecek ve gerekli olduğu süre kadar saklanacaktır.